politika privatnosti

Ova obavijest odnosi se na zaštitu osobnih podataka ispitanika-fizičkih osoba koji posluju sa ili na bilo koji način kontaktiraju tvrtku GRAD-MONT d.o.o., a koja se provodi sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba). U ovoj obavijesti opisano je kako se prikupljaju i koriste informacije koje uključuju osobne podatke te način ostvarivanja prava iz Uredbe.

U ovoj obavijesti opisano je kako se prikupljaju i koriste informacije koje uključuju osobne podatke te način ostvarivanja prava iz Uredbe.

Tvrtka GRAD-MONT d.o.o. je voditelj obrade podataka u odnosu na ispitanike čiji osobni podaci se na bilo koji način obrađuju, sa podacima kako slijedi:
GRAD-MONT d.o.o.
Lovečan 53
42242 Radovan
OIB: 33297867378
Tel.: 042/747-522
Fax: 042/747-906
GSM: 098/899-405
e-mail: [email protected]

Svi podaci koji se prikupljaju u sklopu poslovanja tvrtke GRAD-MONT d.o.o. prikupljaju se samo u onom opsegu koji je nužan po osnovi izvršenja ugovora ili ispunjavanja pravne obveze voditelja obrade, a u svrhu u koju se prikuplja (npr. izvršenja ugovora, odnosno odvijanja poslovne suradnje).

Obzirom da se u svrhu identifikacije u pojedinim slučajevima radi preslika osobnih iskaznica ispitanika, to se u smislu usklađenja sa Uredbom za izradu iste ispitanicima omogućava da putem pisane privole daju svoju suglasnost za takvu vrstu obrade podataka, a koju u svakom trenutku imaju pravo povući.

Na internetskoj stranici www.grad-mont.hr postavljeni su kolačići i objavljena su pravila za korištenje istih. Ne provode se marketinške aktivnosti koje bi zahtijevale prikupljanje osobnih podataka, osim onih nužno potrebnih za pristup web stranici (IP adresa).

Kada ispitanik dostavi svoje podatke na neki od kontakata navedenih na internetskoj stranici www.grad-mont.hr, smatra se da je već samim time dao svoju suglasnost za korištenje dostavljenih podataka. Tvrtka GRAD-MONT d.o.o. kao voditelj obrade će dostavljene podatke koristiti isključivo za svrhu u koju su dostavljeni i pritom primijeniti tehničke i organizacijske mjere zaštite radi sprečavanja neovlaštenog pristupa i/ili gubitka ili zloupotrebe podataka. Mjere koje se u tom smislu provode jesu provođenje postupaka prema pravilima informacijske sigurnosti koja se provode u poslovanju tvrtke GRAD-MONT d.o.o., ograničeni pristupi u uredima i prostorima te su potpisane izjave o povjerljivosti svih osoba koje obrađuju osobne podatke.

Tvrtka GRAD-MONT d.o.o. u svojstvu voditelja obrade otkriva osobne podatke ispitanika tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Obzirom na prava ispitanika temeljem Uredbe, ispitanici ostvaruju slijedeća prava:
-zatražiti kopiju osobnih podataka koji se o njima čuvaju
-obavijestiti o promjenama njihovih osobnih podataka ili zatražiti od voditelja obrade da ispravi osobne podatke koje o njima čuva
-u određenim slučajevima zatražiti da se briše ili ograniči obrada osobnih podataka koji se o njima čuvaju ili uputiti pritužbu na način na koji se koriste njihovi podaci.
-u određenim situacijama zatražiti od voditelja obrade da osobne podatke koje su dali pošalje trećoj strani.

Ukoliko ispitanici imaju pitanja ili pritužbe u vezi s obradom njihovih osobnih podataka ili žele ostvariti neka od prava koja su navedena u ovoj obavijesti, mogu kontaktirati voditelja obrade na neki od kontakta naveden na Internet stranici www.grad-mont.hr te će dobiti odgovor u roku propisanom Općom uredbom.

Ova obavijest objaviti će se na Internet stranici www.grad-mont.hr kao i sve njezine eventualne izmjene i dopune ukoliko ih bude.